Biểu mẫu trong Acess

TIN HỌC 0 lượt xem

Biểu mẫu là một loại đối tượng trong Acess được thiết kế để:

Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu; Thực hiện các thao tác thông qua nút lệnh. Trong đó chức năng hiển thị và nhập dữ liệu được sử dụng nhiều hơn cả.

Ghi tên tại link dưới đây:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5aZG3iEeqes4XsSnfO1jm0DSy4r6LI0XEjtVcHMUawYMpQQ/viewform?usp=sf_link

Các bạn muốn ôn tập lại kiến thức hãy nhấn vào đây để tham gia trò chơi:https://quizizz.com/join?gc=999032

Bài viết liên quan

16 thoughts on “Biểu mẫu trong Acess

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *