CÂU HỎI TƯƠNG TÁC MODUL 5

Adwords TIN HỌC 0 lượt xem

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TƯƠNG TÁC MODUL 5

I. NỘI DUNG 1

1.1. Đáp án câu hỏi tương tác nội dung 1.1  là:

Câu hỏi 1: Đúng

Câu hỏi 2: vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh.

Đáp án : Tôn trọng học sinh

Câu hỏi 3:

 Là khả năng giáo viên tập trung chú ý, quan tâm,…..- KỸ NĂNG LẮNG NGHE

Là khả năng của giáo viên trong việc khai thác thông tin từ phía học sinh, làm sáng tỏ,… – KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI

Là khả năng giáo viên biết đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc,… – KỸ NĂNG THẤU CẢM

Là khả năng của giáo viên truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm kiểm tra lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm,…. – KỸ NĂNG PHẢN HỒI

Là khả năng giáo viên đáp ứng nhu cầu về thông tin của học sinh,.. – KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN

1.2. Đáp án câu hỏi tương tác nội dung 1.2

Đáp án câu hỏi tương tác

Câu hỏi 1. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là khó khăn đặc trưng của học sinh THPT trong cuộc sống học đường?

Câu trả lời: Khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp và quan hệ với bạn khác giới, tình yêu

Câu hỏi 2. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu yếu tố tác động đến tâm lí học sinh THPT trong bối cảnh xã hội mới?

Câu trả lời: 3 yếu tố

II. NỘI DUNG 2:

2.1. Đáp án câu hỏi tươn tác nội dung 2.1:

Câu 1: Qui trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THPT bao gồm 4 bước.

Đáp án : đúng

Câu 2: Để lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh cần dựa vào những căn cứ nào?

Đáp án : cả 3 đáp án trên

Câu 3:

Thầy/Cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 “Xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THPT”?

Đáp án là: khám phá bản thân

2.2. Câu hỏi tương tác nội dung 2.2

Câu 1: Qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước?

Đáp án : 6 bước

Câu 2: Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong dạy học và giáo dục là gì?

Đáp án : cả 3 đáp án trên

câu 3: Việc phân tích trường hợp thực tiễn giúp cho giáo viên hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó.

Đáp án: đúng

III. NỘI DUNG 3:

3.1 Đáp án câu hỏi tương tác nội dung 3.1

Câu hỏi 1: Mục tiêu cụ thể của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và phát triển của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.

Đáp án: đúng

Câu hỏi 2: Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông đặt ra mấy nhiệm vụ cơ bản?

Đáp án : 4 nhiệm vụ cơ bản

Câu hỏi 3:

Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT là:

Đáp án là : Xuất phát từ quyền lợi của học sinh, đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục.

3.2. Đáp án câu hỏi tương tác nội dung 3.2

Câu hỏi 1:

Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?

Đáp án : sai

Câu hỏi 2: Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông? Đó là những phương thức nào?

Đáp án là : hai phương thức

Câu hỏi 3: Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông là:

Đáp án là: thông tin về nhà trường, học sinh, tập thể học sinh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *