Đề thi thử học sinh giỏi trường môn Tin 12 đề 01

TIN HỌC 0 lượt xem

TỔNG QUAN ĐỀ THI

BàiTên bàiFile chương trìnhFile dữ liệuFile kết quảThời gian Điểm
1Phân côngphancong.*phancong.inpphancong.out1 giây6
2Văn nghệvannghe.*vanghe.inpvannghe.out1 giây5
3Diện tích nhỏ nhấtdientich.*dientich.inpdientich.out1 giây5
4Làm việclamviec.*lamviec.inplamviec.out1 giây4

Mục lục

          Dấu * là PY hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình

Bài 1. Phân công

CLB Sách và hành động có  thành viên. Để có thể quản lý việc mượn trả sách tại Ngôi nhà trí tuệ do CLB Sách và hành động quản lý một cách phù hợp, Ban điều hành phân công như sau: Mỗi thành viên đều phải trực tại phòng sách và cứ sau một số  ngày nhất định thành viên đó mới phải trực lại. Biết rằng vào ngày đầu tiên, tất cả các thành viên đều phải tham gia.

Để có thể trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, Ban điều hành quyết định họp toàn bộ thành viên vào ngày mà tất cả các bạn đều phải trực. Bạn hãy giúp Ban điều hành tính xem sau bao nhiêu ngày thì có thể tổ chức cuộc họp đầu tiên và khi đó mỗi thành viên đã trực bao nhiêu lần.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa số nguyên N
 • Dòng thứ hai chứa N số nguyên .

Dữ liệu ra:

 • Dòng đâu tiên ghi ra số ngày mà tất cả thành viên đều phải trực.
 • Dòng thứ hai chứa N số là số lần một thành viên đã trực cho tới lúc tất cả cùng trực tại phòng.

Ví dụ:

phancong.inpphancong.out
3 5 4 360 12 15 20

 Bài 2. Văn nghệ                                  

Đoàn các trường THPT trong huyện cần thành lập CLB văn nghệ: Gồm Đội múa và Đội hát. Quy định: mỗi học sinh trong các trường mang một mã số, mã số là các số nguyên có giá trị tuyệt đối <=105. Để tiện lấy danh sách các bạn học sinh có năng khiếu, Đoàn trường cho các bạn đăng kí tham gia bằng cách ghi mã số của mình vào phiếu. Qua kiểm tra danh sách có bạn đăng kí cả 2 đội, có bạn do sơ suất đã đăng kí mã số lặp lại nhiều lần trong một hoặc hai đội.

Bạn hãy giúp chủ nhiệm CLB đưa ra:

 • Số lượng học sinh tham gia CLB văn nghệ.
 • Số lượng học sinh tham gia đồng thời cả 2 đội múa và hát.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m lần lượt là số lượng đăng kí đội múa và đội hát (1 ≤ n, m ≤ 105)
 • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1, a2, …, an (|ai| ≤ 105) là mã số của các học sinh đăng kí đội múa
 • Dòng thứ ba chứa m số nguyên b1, b2, …, bm(|bi| ≤ 105) là mã số của các học sinh đăng kí đội hát

Dữ liệu ra:

Chứa hai số, số thứ nhất là số lượng học sinh tham gia CLB, số thứ hai là số lượng học sinh tham gia đồng thời cả hai đội trong CLB.

Ví dụ:

vannghe.inpvannghe.out
3 6 1 2 4 9 7 3 2 5 37 1
4 5 1 2 3 4 9 7 10 11 59 0
14 10 2 -1 -25 17 -26 15 28 11 -17 7 -20 29 34 17 7 -26 -17 42 0 -27 7 -3 28 -117 5

 Bài 3. Diện tích nhỏ nhất                    

Trong buổi lao động đầu năm học 2023 – 2024 hai lớp 12A và 11A được phân công khu vực lao động trong sân trường là các hình chữ nhật với chiều dài, chiều rộng lần lượt là a, b, m, n. Ban đầu, ambn.

Để ưu tiên cho lớp 12A đang có nhiều học sinh bồi dưỡng HSG, ban lao động cho phép 12A giảm chiều dài a hoặc chiều rộng b của lớp đi 1 đơn vị. Có thể thực hiện thao tác không quá k lần.Tuy nhiên, giá trị của a không được nhỏ hơn m và giá trị của b không được nhỏ hơn n.

Bạn hãy giúp GVCN tính xem diện tích nhỏ nhất mà lớp 12A cần làm là bao nhiêu.

Bạn phải trả lời t trường hợp thử nghiệm độc lập.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên t (1≤ t ≤ 2*104) là số lượng trường hợp thử nghiệm. Sau đó, t các trường hợp thử nghiệm theo sau.
 • Dòng duy nhất của test case chứa năm số nguyên a, b, m, nk (1≤ a, b, m, n, k ≤ 109). Ràng buộc bổ sung đối với đầu vào: a ≥ m và b ≥ n.

Kết quả ra: Gồm t dòng, mỗi dòng chứa diện tích thỏa mãn yêu cầu đề bài

Ví dụ:

dientich.inpdientich.out
2 12 10 8 6 3 14 9 12 5 584 65  

Bài 4. Làm việc

Trong một dây chuyền làm việc của công ty có N công nhân làm N việc. Người ta đánh số cho công nhân từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong dây chuyền. Thời gian hoàn thành một công việc của người thứ i là ti phút. Mỗi người cần làm xong công việc của mình nhưng được quyền làm tối đa 2 việc. Vì thế họ có thể phối hợp với người đứng ngay trước mình cùng làm, nếu người thứ i và người thứ i+1 phối hợp thì thời gian làm việc xong cho hai người là pi. Tìm phương án sao cho N công việc đều hoàn thành với thời gian ít nhất.

Dữ liệu vào:

 • Dòng thứ nhất ghi số N (1<N<=106)
 • Dòng thứ hai ghi thời gian làm xong việc của từng công nhân tương ứng trong dây chuyền t1, t2……., tN (1<=ti<=60)
 • Dòng thứ 3 ghi N-1 số thời gian cùng làm tương ứng cho cặp số công nhân nếu phối hợp p1, p2…pN-1 (1<=pi<=100)

Kết quả ra: Ghi ra file lamviec.out là một số duy nhất ghi tổng thời gian hoàn thành công việc ít nhất của N công nhân.

Ví dụ:

lamviec.inplamviec.out
5 2 5 7 8 4 3 9 10 1017

(Hết)

Tham khảo test và đáp án tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1F5QZyrfqyXyoO8C9nNEZllmgGn2pOJIq?usp=sharing

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *