Định dạng văn bản

TIN HỌC 0 lượt xem

Là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu cua văn bản.

Tham gia ghi tên buổi học tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejG1fJnYnkDq2Hyh59wPBYeeC-xgb0LGLBRspWlLcivVUSaQ/viewform?usp=sf_link

Bài viết liên quan

15 thoughts on “Định dạng văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *