MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO VỀ NĂNG LỰC SỐ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ KĨ NĂNG CHUYỂN ĐỔI

BDTX MODUL 0 lượt xem

Năm 2018, Ủy ban Châu Âu sử dụng khái niệm năng lực số: “Năng lực số liên quan đến việc sử dụng cũng như tham gia vào công nghệ số một cách tự tin, chủ động và có trách nhiệm phục vụ cho học tập, làm việc và tham gia vào xã hội. Năng lực số gồm có kiến thức về thông tin và số liệu, truyền thông vào hợp tác, kiến thức truyền thông, tạo nội dung số ( bao gồm cả lập trình), an toàn và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, giải quyết vấn đề tư duy phản biện.

Dưới đây là một số câu hỏi tham khảo liên quan đến năng lực số và chuyển đổi số trong giáo dục và kĩ năng chuyển đổi

baikt22

Tải file tại đây:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *