Trắc nghiệm IC3 – chủ để 4- truyền thông – test 1

BDTX MODUL 0 lượt xem

Câu 1: Để sử dụng ứng dụng, mạng hoặc dịch vụ có thể phải đồng ý tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận. Chính sách sử dụng được chấp nhận đề cập đến hai loại thông tin nào? Chọn 2

a. Cách kiếm tiền từ thông tin thông qua ứng dụng, mạng hoặc dịch vụ.

b. Cách bảo vệ bản quyền dữ liệu mà bạn gửi tới ứng dụng, mạng hoặc dịch vụ

c. Hậu quả của hành vi vi phạm chính sách.

d. Hành vi sử dụng ứng dụng, mạng hoặc dịch vụ không được chấp nhận

Đáp án: c,d

Câu 2: Giao tiếp không đồng bộ có thể được sử dụng cho những mục đích nào? chọn 2

a. Chia sẻ màn hành

b. Trò chuyện video

c. Đánh giá ngang hàng (Peer reviewing)

d. Tin nhắn tức thời

e. Chỉnh sửa tài liệu

Đáp án: c,e

Câu 3: Bạn sử dụng mạng xã hội để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Bạn đang có kế hoạch đi du lịch vào tháng tới. Đâu là cách an toàn nhất để bạn tự bảo vệ mình khỏi những tên tội phạm trực tuyến khi đăng thông tin về các hoạt động trong kỳ nghỉ của mình?

a. Đặt bản đồ vị trí trên mạng xã hội thành “Công khai”

b. Đăng kế hoạch kỳ nghỉ trước khi đi để bạn bè của bạn biết rằng bạn không có ở nhà

c. Check in trực tuyến tại mỗi điểm đến để gia đình bạn biết được vị trí của bạn

d. Đợi đến khi về nhà mới đăng ảnh về chuyến đi.

Đáp án: d

Câu 4: Hãy ghép tương tác kỹ thuật số với phát biểu tương ứng

1. Text Messsge. 1 Thông báo cho bạn bè rằng bạn sẽ đến muộn vài phút

2. Videp confenencing – 2 Họp nhóm của các thành viên ở các địa điểm khác nhau

3. Email – 3 Cung cấp hướng dẫn từng bước cho đối tác về một dự án

4. Live Chat – 4 Liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến để được hỗ trợ

Câu 5: Chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi phát biểu sau:

Đúng: Facebook là trang Web truyền thông xã hội phổ biến nhất để đăng và chia sẻ nội dung.

Sai: Không có yêu cầu về độ tuổi tối thiểu để có tài khoản trên Youtube.

Sai: Instagram chỉ khả dụng cho người dùng iOS của Apple.

Đúng: WeChat đã được mô tả là ” Ứng dụng cho mọi thứ” của Trung Quốc

Đúng: Trong Snapchat, hình ảnh và tin nhắn chỉ khả dụng trong một thời gian ngắn trước khi không thể truy cập được

Đúng: Bạn chỉ có thể chia sẻ trên Pinterest nếu bạn tải lên một hình ảnh.

Câu 6: Khi quyết đinh giữa việc gửi thông tin qua email hoặc tổ chức một hội nghị, hai câu hỏi cần xem xét là gì? Chọn 2

a. Sẽ có câu hỏi về thông tin được trình bày

b. Có cần sự họp tác không?

c. Đối tượng bao nhiêu tuổi?

d. Khán giả sẽ ở đâu?

Đáp án: a, b

Câu 7: Khi bắt đầu năm học, giáo viên Khoa học sẽ gửi một Email đến tất cả các học sinh trong lớp của bạn. Trong thư có đính kèm một mẫu giấy phép dưới dạng tập tin PDF. Bạn không có quyền truy cập vào máy in và phải gửi biểu mẫu cho cha mẹ của bạn để in. Trong email của giáo viên, bạn sẽ sử dụng tùy chọn nào dưới đây để gửi biểu mẫu cho phụ huynh của mình?

a. Reply

b. Forward

c. Reply all

d. Follow up

đáp án : b

Câu 9: Hãy chọn cụm từ thích hợp vào khẳng định sau:

Ngôn ngữ hòa nhập tránh thiên kiến đối với mọi người bất kể chủng tộc hay giới tính của họ.

Câu 10: Hãy chọn cụm từ thích họp từ thích hợp vào khẳng định sau:

Một bản sao Carbon (CC) được gửi công khai, có nghĩa là người nhận hoặc những người nhận ở dòng To sẽ thấy rằng một bản sao đã gửi.

Câu 11: Người dùng được yêu cầu đọc gì khi đăng ký tài khoản trực tuyện? chọn 3

a. Người dùng đánh giá

b. Phương châm nền tảng

c. Các nguyên tắc khác

d. Điều khoản sử dụng

e. Thỏa thuận người dùng

Đáp án: c,d,e

Câu 12: Bạn có tài khoản mạng xã hội trên facebook, Instagram, Twitter và Snapchat. Bạn cũng sử dụng Internet để làm bài tập ở trường, duyệt thông tin và trò chơi,. Bạn đang quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của mình. Bạn có thể thực hiện ba hành động nào để giúp duy trì quyền riêng tư và bải mật kỹ thuật số (Chọn 3)

a. Có nhiều tài khoản email

b. Chỉ đăng từ điện thoại, không bao giờ đăng từ máy tính.

c. Sử dụng Twitter và Snapchat thay vì facebook

d. Không lưu trữ dữ liệu cá nhân trên một dịch vụ trực tuyến dùng để coa sẻ

e. Sử dụng mật khẩu an toàn

f. Thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội của bạn.

Câu 13: Đối với mỗi tuyên bố liên quan đến Chính sách sử dụng được chấp nhận (Acceptable Use Policies) để đăng trên mạng xã hội, hãy chọn Đúng nếu tuyên bố đó đúng và Sai nếu tuyên bố Sai

Đúng: Các chính sách sử dụng được chấp nhận trong trường học nói chung sẽ bao gồm các quy tắc về đe dọa trực tuyến.

Đúng: Chính sách sử dụng được chấp nhận (Là các quy tắc về những gì bạn có thể và không thể thực hiện trực tuyến bằng máy tính của trường học hoặc cơ quan)

Sai: Chính sách sử dụng được chấp nhận không thể hạn chế bạn đăng bất kỳ thứ gì bạn muốn vì bạn có quyền của sửa đổi một lần.

Câu 14: Bạn cần hợp tác với các bạn học và chia sẻ nhật ký lớp học. Nền tảng kỹ thuật số nào thích hợp với hoạt động trong lớp học này?

a. Google tài liệu

b. Twitter

c. Instagram

d. Facebook

Đáp án : a

Câu 15: Bạn vừa tạo một tài khoản mới trên trang mạng xã hội. Bạn phải cân nhắc điều gì trước khi đăng và chia sẻ trên một trang mạng xã hội? Chọn 2

a. Mỗi trang mạng xã hội đều có những nguyên tắc riêng mà bạn phải tuân theo

b. Yêu cầu độ tuổi tối thiểu trên tất cả các trang mạng xã hội là 13 tuổi.

c. Bạn có thể đăng và chia sẻ bất cứ thứ gì bạn muốn trên một trang mạng xã hội

d. Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu có thể khác nhau trên mỗi trang mạng xã hội

e. Tất cả các trang mạng xã hội đều có các nguyên tắc giông nhau mà bạn phải tuân theo

Câu 16: Mục đích của các chính sách sử dụng được chấp nhận (Acceptable Use Policies) là gì?

a, Để giúp người dùng hiểu các nguyên tăc về tài khoản mạng xã hội

b. Để bảo vệ các doanh nghiệp hoặc tổ chức khỏi việc làm dụng mạng xã hội

c. Để xua đuổi những kẻ săn mồi trực tuyến

d. Để ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính

Đáp án : b

Câu 17: Bạn cần xác định đúng trường địa chỉ email để sử dụng cho các mục đích cụ thể. Ghép từng trường hợp địa chỉ với mục đích tương ứng.

1. Reply – 1. Trả lời người gửi thư và tất cả những người nhận thư đã biết khác

2. CC – 2 – Gửi Cc cho nhiều người trong thư và cho phép người nhận nhìn thấy các địa chỉ email khác

3. Bcc – 3 – Gửi Cc cho nhiều người trong thư và KHÔNG cho người nhận nhìn thấy các địa chỉ email khác

4. Reply – 4. Trả lời riêng người gửi thư và không bao gồm những người nhận thư khác

5. Forward – 5 – Gửi thư bạn nhận được từ một người cho người khác

Câu 18: Đối với mỗi tuyên bố liên quan đến Chính sách sử dụng được chấp nhận (Acceptable Use Policies ) để đăng trên mạng xã hội, hãy chọn Đúng nếu tuyên bố đó đúng và Sai nếu tuyên bố sai

Đúng: Các chính sách sử dụng được chấp nhận cho các trường học và doanh nghiệp thường bao gồm các quy tắc về việc sử dụng các trang mạng xã hội

Đúng: Vi phạm chính sách sử dụng được chấp nhận (Acceptable Use Policy) thường dẫn đến việc tài khoản của bạn bị xóa như một hình phạt

Sai: Chính sách sử dụng được chấp nhận dành cho người lớn giống với chính sách dành cho trẻ vị thành niên

Câu 19: Ba điều nào thể hiện giao tiếp phi ngôn ngữ chọn 3

a. Email

b. Giao tiếp bằng mắt

c. Ngôn ngữ cơ thể

d. Nét mặt

e.. màu tóc

Câu 20: Đâu là ba yếu tố quan trọng của Chính sử dụng được chấp nhận? chọn 3

a. Tuyên bố chính sách

b. Phần vi phạm hoặc trừng phạt

c. Thỏa thuận cấp phép

d. Tuyên bó về bản quyền và nhãn hiệu

e. Phần định nghĩa

f. Danh mục tham khảo

Đáp án : a,b,c

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *