Trắc nghiệm IC3 level 1 – chủ đề 6 – sáng tạo nội dung – test 1

Chưa được phân loại 0 lượt xem

Câu 3: Máy chủ lưu trữ đám mây sử dụng những loại phòng thủ nào để bảo vệ dữ liệu của người dùng ? (Chọn 2)

a. Encryption

b. Malware

c. Friewalls

d. Safety Nets

Câu 4: Lựa chọn từng thuật ngữ cộng tác với mô tả tương ứng.

a. Chỉnh sửa: soát lỗi tài liệu Google tài liệu cho một người bạn cùng lớp

b. Đồng tác giả: Tạo năm trang chiếu cho bài trình chiếu PowerPoint nhóm được lưu trên OneDrive.

c. Chỉnh sửa: Sử dụng cộng cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp để sửa lỗi trong tài liệu Word Online của bạn cùng lớp

d. Đồng tác giả: Chụp ảnh và chèn ảnh đó vào bài trình chiếu Google trang trình chiếu do bạn cùng lớp của bạn tạo nên.

Câu 5: Bạn cần xác định quy ước đặt tên tập tin nhất quán cho hệ thống quản lý tập tin dùng chung để có thể hỗ trợ nhiều ứng dụng phần mềm và hệ điều hành. Với mỗi câu phát biểu, hãy chọn Có nếu quy ước đặt tên giúp thực hiện được mục tiêu này hoặc Không nếu không thể.

a. Không: chèn khoảng cách giữa các từ

b. Không: sử dụng tên tập tin dài, chi tiết

c. Có: Đối với chuỗi tên tập tin bao gồm ngày tháng, hãy sử dụng định dạng MMDDYY

d. Có: Không sử dụng ký tự đặc biết (!,@$%*())

Câu 6: Giáo viên hướng dẫn bạn chỉnh sửa nghiên cứu của một người bạn cùng lớp. Đâu là hai công cụ bạn nên sử dụng? (chọn 2)

a. Ghi chú nối kết

b. Chế độ thiết kế

c. Trình soát chính tả

d. Nhận xét

Câu 7: Bạn chụp ảnh kỷ yếu cho trường bằng điện thoại. Bạn chụp hơn 50 bức ảnh mỗi ngày. Bạn cần sử dụng phương pháp nhanh nhất và đáng tin cậy nhất để sao lưu các bức ảnh và xóa chúng khỏi điện thoại mỗi ngày. Bạn nên làm gì?

a. Đồng bộ hóa điện thoại của bạn với dịch vụ lưu trữ đám mây.

b. Gửi ảnh qua email cho giáo viên của bạn.

c. Chỉ xóa những ảnh bạn không muốn sử dụng.

d. Tải ảnh xuống ổ flash USB.

Câu 8: Bạn tên là Sam Grey. Bạn đang cập nhật dự án của trường và muốn lưu một phiên bản mới. Bạn cần đặt tên cho tập tin sao cho trong đó phải bao gồm tên tác giả, dễ đọc và hỗ trợ khả năng sử dụng trên web cũng như khả năng tương thích với nhiều nền tảng. Bạn nên sử dụng tên tập tin như thế nào?

a. SamGreyProject1v3.docx

b. SamGreyv3.docx

c. Sam Grey Project1 – version3. docx

d. Samgreyprojecttoneversionthree15/04/2025.docx

Câu 9: Những khía cạnh quan trọng của nghi thức giao tiếp bằng văn bản là gì? (chọn 3)

a. Đúng giờ (Timelines)

b. Ngữ pháp (Grammar)

c. Sự tôn trọng (Respect)

d. Từ viết tắt (Abbreviations)

e. Chính tả (Spelling)

Câu 10: Bạn đang đưa ra đề xuất, sửa chữa và nhận xét về bài nghiên cứu một bạn học trong lớp. Bạn đang thực hiện quy trình nào?

a. Xác minh dữ kiện

b. Quy kết

c. Đồng tác giả

d. Bình duyệt

Câu 11: Khi tham khảo một cuốn sách, những yếu tố nào phải có trong phần trích dẫn (Citation? ) chọn 3

a. Tên sách (Book title)

b. Ngày xuất bản (Publication date)

C. Ngày bản quyền (Copyright date)

d. Tên tác giả (Autho’s name)

e. Tên nhà xuất bản (Publisher’s name)

f. Số chương (chapter number)

Câu 12: Hãy chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi phát biểu liên quan đến quy ước đặt tên tập tin sau:

Sai: Tên tập tin phải có khoảng cách giữa các từ khóa

Đúng: Không sử dụng các ký tự đặc biệt.

Đúng: Nếu ngày được bao gồm, hãy sử dụng định dạng: YYYY – MM- DD.

Câu 13: Với mỗi câu phát biểu về quy tắc tạo bài trình chiếu cơ bản, hãy chọn Đúng hoặc Sai

Đúng: Bạn nên giảm thiểu nội dung văn bản trong bài trình chiếu

Sai: Bạn chỉ có thể tạo bài trình chiếu Microsoft Powerpoint trên máy tính chạy Windows.

Đúng: Bạn có thể truy cập các bài thuyết trình Apple Keynote từ máy tính chạy

Sai: Bạn nên để màu văn bản và màu nền của bài thuyết trình chiếu không quá tương phản .

Câu 14: Hãy chọn cụm từ thích hợp vào khẳng định sau:

Chính tả và ngữ pháp (Spelling and Grammar) kém khiến một người trông giống không chuyên, và những người khác sẽ không coi trọng.

Câu 15: Tham khảo hình ảnh bên dưới. Người dùng có thể tìm thấy các tùy chọn để kết hợp các tài liệu trong nhóm nào dưới tab Review?

Câu 16: Với mỗi câu phát biểu về cách thức in tài liệu, hãy chọn Đúng hoặc Sai.

Đúng: In hai mặt (Duplex) cho phép in nội dung tập tin trên cả hai mặt giấy.

Đúng: Bạn có thể thay đổi lề của tài liệu trong phần cài đặt in.

Sai: Bạn chỉ có thể thay đổi khổ giấy từ tùy chọn thiết lập trang.

Đúng: Để duy trì định dạng của tập tin khi phân phối tài liệu theo hình thức điện tử, hãy in tài liệu thành tập tin PDF.

Câu 17: Bạn cần tạo một bản sao chính xác của hệ điều hành Windows trên máy tính để đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục máy tính, ứng dụng và tập tin về trạng thái hiện tại trong trường hợp hệ thống gặp sự cố nghiêm trọng. Bạn nên làm gì?

a. Tạo một đĩa sửa hệ thống

b. Tạo hình ảnh hệ thống

c. Thiết lập Trình sao lưu của Windows Backup

d. Bật lịch sử tập tin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *